सरकारले केही काम गरेन भन्ने भ्रम फैलाइयो : मुख्यमन्त्री पोखरेल