अहिले देशभर चिसो बढ्दै गएको छ, केही साधारण कुरामा ध्यान दिए धेरै रोगबाट जोगिन सकिन्छ ।