रिटर्नी माईगे्रट नेपाल गुल्मीको प्रथम जिल्ला अधिबेशन रिडिमा सम्पन्न