गुल्मी आश्रममा रहेका वृद्धाहरुलाई न्यानो कपडा बितरण