आज मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा, बिभिन्न समुदायको कुलपुजा