सत्यवती गाउँपालिका अन्तर्गत आधारभूत तह तथा माध्यमिक तह स्तरीय विज्ञान सामाग्री प्रदर्शनी प्रतियोगिता सम्पन्न