जुन नयाँ उँचाईबाट विचार र सङ्गठनलाई विकसित गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन : घनश्याम भूसाल