धुर्कोट परमानन्द भण्डारी बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक प्रथम बर्षका बिद्यार्थीलाई स्वागत