शिक्षकहरु उत्तरदायी र जवाफदेहि वन्नुपर्ने, परम्परागत संरचना भत्काउनुपर्ने सांसद वुढाको भनाई