गुल्मीको रुरु ३को राष्ट्रिय मावीमा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न