प्रथम गुल्मी मुसिकोट महोत्सवको तयारी स्वरुप काठमाडौंमा भेला