गुल्मीको रुरु ४ बलेटक्सारका थुप्रै सामाजिक संस्थाहरुमा चोरी