गुल्मीको छत्रकोट ४ पिपलनेटा – दिगाम खण्डको स्तरोन्नती गर्ने कार्यको सुभारम्भ