गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउपालीकामा १६ औ महिला स्वास्थ्य स्वयमसेबिका दिवस मनाइयो