गुल्मीको धुर्कोटमा रेशम खेती सम्बन्धी जानकारी मुलक कार्यक्रम