सत्यवती गाउँपालिका गुल्मीमा सन २०२० लाई द्धिप प्रज्वलन गरी स्वागत