गुल्मी खैरेनीमा पोषण सम्वन्धि कार्यशाला गोष्ठि सम्पन्न