गुल्मीको प्रवेशद्वार रिडिमा पर्यटन बर्ष २०२० को सुभारम्भ