गुल्मी खोजि प्रतिभाको पहिलो अडिसन जनजागृति माबिमा सम्पन्न