छत्रकोट गाँउपलिका गुल्मीको सातौ गाँउ सभा सुरु भएको छ ।