जनबोध माध्यमिक बिद्यालयको, बिब्यस समितिमा हरी प्रसाद ज्ञवाली निर्वाचित