गुल्मीको वामीटक्सारमा हुने औधोगिक एवं व्यापार महोत्सव २०७६को तयारी तिव्र