गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामामा छैठौं नगरसभा सम्पन्न