गुल्मीको सत्यवतिमा गाउपालीका स्तरिय अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्पन्न