देशैभर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्युनतम १० करोडका दरले वजेट स्वीकृत, कार्यान्वयनमा चनाखो हुनुपर्ने