पाठेघरको समस्या लुकाउँदै ग्रामीण महिला, ५४ बर्षसम्म पीडित