गुल्मीको मुसिकोट र रुपन्देहिको तिलत्तोमा नगरपालिका विच भगिनि सम्बन्ध कायम