छहारी नहुदा कफि उत्पादन घट्यो : कफि अनुसन्धान कार्यक्रम रुरुक्षेत्र गाउँपालिका