गुल्मीको धुर्कोट ६ किमुखर्कमा स्मार्ट कृषि गाउ कार्यक्रमको उद्धघाटन