गुल्मी सत्यवती ६ को जोहाङ्ग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सुरु