गुल्मीमा कोरोना भाईरसको चेक जाँच गर्न हेल्प डेक्स स्थापना गरिने