गुल्मीबाट एसइईमा २८ जना बिद्यार्थि परीक्षा दिनबाट बञ्चित