गुल्मीको मदाने गाउँपालिका:- छोरी बुहारीहरुलाई निशुल्क उच्च शिक्षा पढाउँदै