गुल्मीको धुर्कोटमा श्रृंखलाबद्ध चोरी, एकै रातमा १३ वटा घर फोरियो