वीरगञ्जका शिवकुमारलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नभएको पुष्टि