गुल्मीको धुर्कोट १ नयागाउको बिपद व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्पन्न ,३६ सय माक्स बितरण