गुल्मीको धुर्कोट गाउपालीकामा एक वडा बाट अर्को वडामा जान नपाइने