गुल्मीको सत्यवती गाउपालीकालाई ३ सेट पिपिइ हस्तान्तरण