गुल्मीको मालीका गाउपालीका प्रवेश गर्नेलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध