गत वर्षको वैशाख १ गते यस बर्ष ३ गते, पुल दोस्रोपटक भत्कियो