गैरिखुट्टा र जुुभुङ बाट २७ जनाको उद्दार गरि घर पठाईयो ।