सत्यवती गाउँपालिकामा, बाहिरबाट आउने सबै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने