गुल्मीको धुर्कोट गाउपालीका भित्रका बिद्यालयहरुमा बैशाख २० भित्र वार्षिक परिक्षाफल प्रकाशन गर्नुपर्ने