गुल्मीमा आरटिडी र भिटिएको अभाव, कोरोना परीक्षण कछुवा गतिमा