छत्रकोट गाउँपालिका वडा नं एकमा रहेको स्मार्ट कृषि गाउँ हुँगा तरकारी पकेट