गुल्मीमा एउटै वडामा मलको फरक फरक मूल्य तिर्न बाध्य कृषकहरु