फर्कने बेला भइसकेको छ तर उतै अडकिएकाछन, सवैतिर सन्नाटा छ