बिद्युत आपुर्तिमा अनियमितता , लाइन आउन्छ जान्छ पत्तै हुदैन