बुधवार आगलागि बाट घरगोठ नष्ट हुने परिवारलाई रेडक्रस खर्वाङद्धारा राहत वितरण