गुल्मीदरबार गाउपालिकाको पहलमा सिमामा अलपत्र ५५ जनाको उद्दार ।